Books of Hope: The Third Book of Hope

Buy
price € 13
Boh3_cover
Boh3_1
Boh3_3
Boh3_2
Boh3_4
Boh3_5
Boh3_6

A dream of hope is een album-lange droom, gesitueerd in het Zuiden van de VS, ten tijde van het Wilde Westen. De hoofdrol is weggelegd voor revolverheld Jack, het alterego van het hoofdfiguur. Met zijn virtuoze gebruik van slechts twee pantonekleuren maakt Musturi de zinderende warmte en droogte haast tastbaar. Hij speelt vrijuit met de clichés uit het western-genre, maar die vormen een rookgordijn voor de kern van dit boek. Want dit boek gaat over de verwachttingen die gesteld worden aan mannen, waarbij de vraag wordt opgeworpen wat een 'Held zijn' eigenlijk betekent, en hoe weinig raakvlakken het heldendom heeft met het alledaagse leven van een doorsnee mens. A dream of hope is het derde boek uit de vijfdelige reeks 'The books of hope', en is een metafysische westernstrip die aanzet tot reflectie.

Cover printed in black and gold
Interior printed in two pantone colours 

No text!

Make your choice
Quick contact

ria@bries.be